Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl
Pomaganie jest piękne!
www.wolontariatopiekunczy.pl

Zostań wolontariuszem w domu pomocy społecznej

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pomagać jako wolontariusze w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim, na szkolenia przygotowujące do pełnienia tej funkcji.
Jak można pomóc w domu pomocy społecznej? Jednym z najważniejszych zadań jest towarzyszenie mieszkańcom - wspólne spędzanie czasu, rozmowa, spacer, czytanie itp. Inną potrzebą jest pomoc w drobnych czynnościach dnia codziennego czy pielęgnacji. Można również zaangażować się w organizację uroczystości, spotkań czy imprez odbywających się w DPS (tzw. wolontariat akcyjny). W ramach programu ASOS do wolontariatu zapraszamy przede wszystkim osoby w wieku 60+, ale również młodsi ochotnicy są mile widziani.
Jak zostać wolontariuszem? Należy zgłosić się do koordynatora wolontariatu w ośrodku oraz wziąć udział w szkoleniu. Informacje na temat szkoleń oraz dane kontaktowe do koordynatorów znajdują się TUTAJ.